سد مخزنی كمندان

سیستم آبگیر آبیاری کمندان :
–  دریچه استاپ لاگ به ابعاد دهانه ورودی هر مجرای تونل ۲/۶۰*۲/۶۰
–  دریچه قطاعی سر ریز به ابعاد (عرض*ارتفاع) ۴/۰۰*۶/۵۰ و شعاع ۷/۵۰ متر
–  دریچه استاپ لاگ سر ریز به ابعاد دهانه ورودی هر مجرا (عرض*ارتفاع) ۴/۰۰*۳/۶۰
– آشغالگیر و تبدیل های فولادی ، لوله و خم های فولادی ، انشعاب فولادی دو راهی (Y-Branch)
–  شیرهای پروانه ای اضطراری به قطر ۵۰۰ و ۶۰۰ و ۱۴۰۰ و ۱۷۰۰
–  شیرهای کنترل دبی و فشار به قطر ۵۰۰ و ۶۰۰ و ۱۴۰۰
–  دو سری دریچه کشویی به ابعاد دهانه ورودی (عرض*ارتفاع) ۰/۷*۰/۸ و ۰/۷*۰/۷ به همراه سیستم             محرک الکتروهیدرولیکی
–  تجهیزات کمکی از قبیل انواع جرثقیل ها و ….
–  تجهیزات الکتریکی سد .
کارفرمای اصلی : شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان
مشاور : شرکت مهندسی مشاور تماوان
موقعيت پروژه: خرم آباد – شهرستان ازنا – سد مخزنی کمندان