طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکی
سد مخزني خيرآباد (نيكشهر)
۱٫۱ : طراحی و ساخت و نصب تجهيزات سيستم آبگير آبياری شامل :
–  دريچه های راس ورودی آبگير رقوم ۱۱۰ و ۱۲۰, بالابر الکتريکی وينچ ۵ تن رقوم ۱۱۰ و ۱۲۰ , آشغالگير و قطعات مدفون آن در رقوم ۱۱۰ و ۱۲۰ , نيلوفری (BELLMOUTH)
–  چهارگوش (BOX) ,ترنزيشن (TRANSITION) , ريداکشن(REDUCTION) ,لوله های پوشش فلزی , خروجی واگرا (EXPANTION) در رقوم ۱۱۰ و ۱۲۰
–  شير پروانه ای  و شير هاول بانگر و جرثقيل سقفی اتاق شير آلات
۱٫۲ : طراحی و ساخت و نصب تجهيزات تخليه کننده تحتانی شامل :
– دريچه سرويس و اضطراری و قطعات مدفون آنها , قاب تحت فشار و کاورها , سروموتورهای الکتريکی و واحد قدرت هيدروليک به همراه متعلقات و تابلو برق کنترلی , لوله های پوشش
–  فلزی , نيلوفری (BELLMOUTH) , چهارگوش (BOX) ,ترنزيشنها (TRANSITION) , ريداکشنها (REDUCTION) و جرثقيل سقفی اتاق دريچه ها
۱٫۳ : طراحی و ساخت و نصب تجهيزات برق و کنترل شامل :
– تابلو توزيع اصلی و تابلو توزيع فرعی و تابلو کنترل مرکزی و کابلهای برق و کنترل و سيستم جريان مستقيم (DC)
– سيستم زمين (EARTH)و فلومتر(FLOW METER) و لول متر (LEVEL METER) و ديزل ژنراتور ۱۴۰KVA
کارفرمای اصلی : شرکت سهامی آب منطقه ای سيستان و بلوچستان
مشاور : شرکت مهندسی مشاور پوياب
موقعيت پروژه:  زاهدان – شهرستان نيكشهر – سد مخزني خيرآباد